سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

متاسفم

    نظر

متاسفم برای جامعه مثلا اسلامی ایران

بالاخص مسئولین

با مردم و انقلاب و خون شهدا چکار کردید و چکار دارید می کنید.

آقای روحانی متاسفم برای شخص شما نه بخاطر ناسزا گویی به مردم و نه بخاطر دروغگویی شما-چرا که اینها در ذات شماست-

من متاسفم برای شما

چرا که با توافق بدفرجام برجام موجب شدید احساس حقارت و ذلت بکنیم در برابر شیطان اکبر و انسان های زیاده خواه

موجب شدید همه آموزه های دینی زیر بار زور نرفتن درما به نابودی کشیده شود و برای لقمه نانی دست به هر کاری بزنیم...

متاسفم

متاسفم

متاسفم


مدت زمان دفع داروهای مخدر از بدن

    نظر

به تجربه مشخص شده است که با استفاده از تجهیزات پیشرفته فعلی از جمله GC-MS، مصرف تریاک، ب2 و  متادون بعد از 4روز نیز نتیجه مثبت را نشان می دهد.

ولی در مورد حشیش و شیشه غالبا نتیجه پس از یک روز منفی است.


اولویت با مردم است

    نظر

امروز اول صبح اومدم سر کار دیدم همه تو نمازخانه مشغول زیارت عاشورا هستن و ارباب رجوع منتظر

مطابق فتوای مقام معظم رهبری برای نماز اول وقت هم نباید کار ارباب رجوع به تعویق بیافتد.

ایا نمی شود زیارت عاشورا را زودتر از شروع ساعت اداری شروع و تمام کرد؟


آیندگان بخوانند

    نظر

در حال حاضر در کشور در یک وضعی قرار داریم

که دزد مجرم نیست/ بلکه کسی که دزد را معرفی می کند مجرم است

بلاتشبیه

دزد شب مجرم نیست/ سگ وفاداری که پارس میکند تا دزد را بترساند و فراری دهد مجرم است.

///////

بله طبق قانون کسی که اموال مسئولین را اعلام کند مجرم است.

اگر اقتضای این قرن اینه 

پس چرا تو ژاپن به خاطر ده دقیقه تاخیر قطار، بزرگترین مسئول مربوطه 15 دقیقه در مقال مردم و رودروی دوربین ها تعظیم میکند.

آیندگان به ما خواهند خندید...