سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خودت رو بیمه عمر کن

    نظر

دغدغه ها ت چیه ؟!
#بیکاری و بی پولی؟:
#درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی که نمیتونی یا نمیخوای کار کنی؟
#هزینه های بالای درمانی و نگهداشت سلامت خود و خانواده ؟
#اگر خدای نکرده نباشی؟...

مشاوره بیمه عمر:09014204404


#پرداخت غرامت فوت؟??
#سرمایه گذاری بلند مدت؟
#پوشش نقص عضو؟??
#هزینه های از کار افتادگی؟
#بازنشستگی 5 الی 30 سال؟
#هزینه های ازدواج فرزندانتان؟:
#دریافت وام بدون ضامن و سود به دفعات؟
#پرداخت هزینه های پزشکی حادثه؟
#پرداخت سرمایه درمان بیماریهای خاص؟:
#مشکلات دوران بازنشستگی؟?

فقط یکبار برای خودت و خانواده ی محترمت انجام بده

یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت:??

1) سرمایه گذاری کن
2) روش و اصول پولدار شدن را بیاموز
3) پس انداز کن
4) وام بدون ضامن و سود بگیر
5) نگران از کار افتادگیت نباش
6) نگران هزینه های سنگین درمان نباش
7) نگران هزینه هایِ ادامه تحصیلی فرزندت نباش
9) نگران تهیه جهیزیه فرزندت نباش
10) ایده های جدید، ذهن ثروتمند و هر آنچه برای موفق شدن و ثروتمند و زیبا و با آرامش زندگی کردن لازم است را در
بیمه ی زندگی پاسارگاد...
تجربه کن

مهم نیست شغلت چی است یا حتی بیکاری یا کجای جهان با چه شرایطی زندگی می کنی

شک نکن و همین لحظه ثبت نام کن که همین لحظه هم دیر است.