زایمان از سیگار و چاقی هم خطرناک‌تر است !

محققان می‌گویند بچه‌دار شدن باعث می‌شود DNA زنان 11 سال پیر شود ! محققان می‌گویند این اتفاق بخاطر استرس‌های ناشی از بزرگ کردن بچه رخ می‌دهد !