سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

همانند سازی حقوق کارکنان قراردار کار معین با کارمندان رسمی و پیم

    نظر

بر اساس شنیده ها ،شورای حقوق و دستمزد مصوب نمود اقدامات لازم در خصوص "همانند سازی حقوق کارکنان قراردار کار معین با کارمندان رسمی و پیمانی " توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه انجام و این تصمیم جهت تصویب به هیات وزیران رفت.

به راستی چرا ازمون نذاریم و قراردادی ها را پیمانی نکنیم

قبول کنیم که خیلی از قراردادی ها با پارتی اومدن

و...