سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

نیدل استیک شدن (فرورفتن سرنگ یا جنس برنده در بدن)

    نظر

 در صورت نیدل استیک شدن مراحل زیر را انجام دهید:

1. با فشار 4-6 قطره خوان را از محل زخم خاج کنید

2. زخم را با صابون بشویید و به هیچ عنوان در زخم های باز از محلول هایی مثل درموسپت استفاده نکنید.

3. از بیمار 2-3 سی سی نمونه خون بدون ماده ضد انعقاد (لوله خشک) تهیه و به ازمایشگاه ارسال کنید.

4. تاکید کنید به ازمایشگاه که سریعا تست های Rapid شامل HIVab. HCVab, HbsAg انجام گردد.

اگر منفی بود:

5. به زندگی تان ادامه دهید

7. اگر HbsAb شما کمتر از 10 است حتما یک تک دوز ایمونوگلوبین دریافت کنید.

6. پس از یک ماه و سپس 6 ماه تست های فوق را از نمونه خون خود بررسی کنید.

اگر مثبت بود:

برای HbsAg مثبت: اگر HbsAb شما کمتر از 10 است حتما یک تک دوز ایمونوگلوبین دریافت کنید و دیگر هیچ

برای HCV یا HIV مثبت: تزریق آنتی ویر