سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

نیدل استیک شدن (فرورفتن سرنگ یا جنس برنده در بدن)

نظر

 در صورت نیدل استیک شدن مراحل زیر را انجام دهید:

1. با فشار 4-6 قطره خوان را از محل زخم خاج کنید

2. زخم را با صابون بشویید و به هیچ عنوان در زخم های باز از محلول هایی مثل درموسپت استفاده نکنید.

3. از بیمار 2-3 سی سی نمونه خون بدون ماده ضد انعقاد (لوله خشک) تهیه و به ازمایشگاه ارسال کنید.

4. تاکید کنید به ازمایشگاه که سریعا تست های Rapid شامل HIVab. HCVab, HbsAg انجام گردد.

اگر منفی بود:

5. به زندگی تان ادامه دهید

7. اگر HbsAb شما کمتر از 10 است حتما یک تک دوز ایمونوگلوبین دریافت کنید.

6. پس از یک ماه و سپس 6 ماه تست های فوق را از نمونه خون خود بررسی کنید.

اگر مثبت بود:

برای HbsAg مثبت: اگر HbsAb شما کمتر از 10 است حتما یک تک دوز ایمونوگلوبین دریافت کنید و دیگر هیچ

برای HCV یا HIV مثبت: تزریق آنتی ویر