سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تملق و چاپلوسی

    نظر

رذیله اخلاقی تملق و چاپلوسی در بسیاری از جوامع انسانی وجود دارد. که هر چقدر این رذیله در یک جامعه بیشتر باشد سرعت انحطاط آن نیز بیشتر است.


تمامی ادیان الهی بر وجود ارزشهای اخلاقی تاکید ویژه دارند حتی نسبت به دشمن که یکی از آن ارزشها پرهیز از تملق است.همانطور که امام علی ع سرمنشا این رذیلت را وجود زمامداران ستایش دوست و فرهنگ چاپلوس پرور دانسته که

مبداش    شرک و جهل

غایتش     نفس

و ثمره آن   خفت و خاری است.

در جایی دیگر سرمنشا تملق را حماقت فرد میدانند.

و در جایی دیگر به فردی که تملق ایشان را میکرده می فرماید

" من از آنچه میگویی کمترم و از آنچه در دل داری برتر"


و می فرماید کسی که مدح و ثنای تو را میگوید در حقیقت با این کارش تو را سر بریده است.


و در جایی دیگر می‌فرماید  ستایش بیش از حد تملق است و کوتاهی در ستایش درماندگی یا حسد.


همچنین انواع تملق را اینگونه معرفی می فرمایند: 1. تعریف و تمجید 2. لطف و مرحمت 3. همسویی عقاید  4. خودنماییتملق و چاپلوسی برای زمامداران نیز مضر است از جمله افزایش ناآگاهی از شرایط واقعی موجود و خودخواه و خودپرست شدنروش مقابله با چاپلوسی

با دو تکنیک روانشناسی می توان چاپلوسی و تملق را از بین برد.

1. تکنیک خاموشی:

یعنی اگر فرد تملق کرد سکوت کنیم و جواب مثبت به تملقش ندهیم

2. تکنیک تقویت مثبت

یعنی اگر فرد رفتار غیر تملق انجام داد پاسخ مثبت دهیم تا تقویت شود.

 

پیامبر می فرماید به صورت چاپلوسان خاک بپاشید.