سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

انسان های نفهم را باید کشت

    نظر

بعضی وقت ها آدم ها حرف هم را نمی فهمند

فرقی نمیکنه در هر رابطه اجتماعی

می خواهد رابطه دوستی. زوجیت.  همکاری مشتری و....

باشد


مهم این است واقعا بعضی آدم ها همدیگر را درک نمیکنند و بهتر بکوبم همدیگر را نمیفهمن


خوب مشکل کجاست؟

مگر نفهمیدن چه مشکلی دارد؟

ماها خیلی چیزا ها را نمیفهمیم  و تجربه میکنیم تا یاد بگیریماما در روابط اجتماعی و نه فردی همیشه فرصت تجربه وجود ندارد و این دقیقا یعنی مشکل


مشکل اینجاست که وقتی همدیگر را نمیفهمن دست به اقدامات ناشیانه میزنند از جمله قضاوت

همانجا و بدون هیچ فکری بدون تامل

طرف را ناحق و طبیعتا خود را حق میداند

پس به خود حق میدهد که سر اثبات خود هر کاری بکند

حتی لجاجت

میرود به دنبال بهانه ها

از هر جای حرفی حدیثی چیزی پیدا میکند برای اثبات خود و

و

و

و

و وایی به وقتی که طرف مقابل هم همین حس و همین روحیه را داشته باشد

چه فاجعه ای رخ خواهد داد….

بی احترامی. نزاع. قتل.شکستن حرمت ها

و از همه مهم تر از بین بردن کرامت انسانی


موارد فوق رو شاید بین حیوان ها طبیعی بدانیم و بگوئیم طبیعت وحشی و درنده است

ولی انسان چه؟

انسان که عقل و فکر دارد

کرامت انسان کجا میرودبگذریم

راه حل چیست؟

1. اگر یه جوال دوز به طرف مقابل میخواهیم بزنیم قبلش یه سوزن به خود بزنیم تا حس کنم

تا حس کنیم درد حرف های نیشدار

درد کنایه ها و متلک ها

درد بی مهری ها

درد خورد شدن کرامت انسانی رو

2. اگر در باره یک موضوع بحث میکنیم دیگر لازم نیست مشکلات و کاستی های گذشته رو وسط بکشم

اصلا وسط بکشم که چه شود؟

که مثلا خود را اثبات کرده باشیم

خوب حتی اگر میخواهیم خود را نیز اثبات کنیم چرا فقط روی موضوع حاضر بحث را ادامه ندهی و پای همه چیز را وسط بکشی

مثل کشتی گیری که از شکست می ترسد و هرکاری میکند که از شکست جلوگیری کند

از اجرای هر فنی دریغ نمیکند.

3. سکوت

و واقعا شاید بشود گفت بزرگترین مسکن آنی سکوت است

چرا که جلوگیری میکند از خدشه دار شدن کرامت انسانی و آن هم از طریق کسب فرصت برای فکر کردن و اندیشیدن بیشتر

4. کوتاه آمدن

سخت ترین راه حل کوتاه آمدن است و یکی از موثر ترین راه حل ها

به دنبال چه می رویم

میخواهیم چه را به دست بیاوریم

آیا چیزی که میخواهیم به دست بیاوری می ارزد به له کردن هم و در نهایت تحمل اقدامات ناشیانه و اغلب خطرناکی که متعاقب این خدشه دار کردن کرامت انسان ایجاد می شود؟

گاهی کوتاه آمدن و گفتن یک جمله دوستانه آتش اختلاف را همانند جهنم ابراهیم به گلستان تبدیل میکند.

دوستی و عشق معجزات همیشه حاضر در دنیای ما هستن


گفتن این که در هر صورت با وجود اختلاف دوستت دارم

یا

بالاخره آدمیم  با افکار متفاوت

پس اختلاف چیز طبیعی هست و این نشان از آزاد بودن فکر ماست


بیت نظرمان را تجمیع کنیم در جهت حل این اختلاف و یا بهتر بگویم  برآیندی بگیریم از این اختلاف و بعد به برایند ایجاد شده فکر کنیم  و شرایط را مورد سنجش قرار دهیم


در نهایت

هیچ کس نفهم نیست

همه انسان هستیم و دارای کرامت انسانی

به جای بی احترامی و زیر سوال بردن هم

اولویت اول حفظ کرامت همدیگر است و اولویت دومم حل اختلاف که اگر با صحبت صرفا پیرامون همین موضوع حل نشد

به دنبال تجربه بیشتر باشیم و یا در نهایت کمک بگیریم از کسی که هر دو طرف حرف او را بفهمیم

 

بیایید انسان های نفهم درون خود را بکشیم تا یاد بگیریم که در جامعه کسی نفهم نیست به کسی با نگاه پایین تر شان و کرامت انسانی برخورد نکنیم.