سفارش تبلیغ
صبا

خلاصه کتاب خویشتن شناسی و عزت نفس فلیپ مک گراو

نظر

افلاطون؛ معنا و ارزش واقعی زندگی در دل آزمون های آن نهفته است.

النور روزولیت؛ واقعیت زندگی ما بر پایه عقایدی بنا شده است که قبلا آنها را آموخته ایم.

شر؛ تنها چیزی که در دنیا میتوانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول میکنی.


فلیپ مک گراو؛

هیچ چیز بیشتر از نادیده گرفتن خود واقعی موجب تنش و فشار عصبی نمی شود.

گذشته به حال می پیوندد و حال آینده را می سازد، اگر درک درونی درستی از وقایع زندگی خودتان داشته باشید.

جمع آوری و دسته بندی عوامل تشکیل دهنده زندگی به شما کمک میکند آنها را بهتر ببینید و به میزان لازم روی هر یک تمرکز کنید.

پایه و اساس کلی زندگی تان و در واقع هویت واقعی شما، بر اساس سه دسته عامل زیر رقم زده می شود؛

1. ده لحظه حساس

تمام لحظات مهم زندگی را فهرست کنید

ابعادی از وجود که دچار تغییر شده است را ذکر کنید

تاثیرات طولانی مدت وقایع را شرح دهید

چرا تغیر هویت خود را در آن واقعیت جستجو میکنید؟

به دقت واکنش خودتان را در برابر این لحظه های مهم بررسی کنید

حالا فکر کنید آیا باید احساس خود در مورد آن رویداد حفظ کنید یا عوض کنید؟

نتیجه بررسی چه بوده و چه تاثیری در ذهن به جای مانده

2. هفت انتخاب مهم

مراتبی وجود دارد که تا اولین انها برآورده نشود نمیتوانند به مرحله بعدی نیازها برسید

حفظ بقا

اصلی ترین غریزه هر موجود زنده می باشد. و اساسی ترین نیاز است.

برای حفظ بقا بعضی اعتقادات خود را زیر پا می‌گذارید

امنیت

    امنیت جسمی

    امنیت احساسی؛ اولین نیاز اساسی نیاز به پذیرفته شدن و احساس تعلق است که از سوی همسر همکار دوست و… برآورده میشود

برای حفظ امنیت بعضی عقاید خود را زیر پا می‌گذارید.

عزت نفس

عشق

ابراز وجود

تکامل فکری

 نیاز به کسب علم و دانش در همه زمینه ها است

تکامل معنوی

 در این مرحله دیدگاه ها و اهدافی که ورای منافع شخصی هستند منشا تصمیم گیری ها می شوند.

3. پنج فرد تاثیر گذار

اسم فرد موثر زندگی را بنویسید

نحوه برخورد هریک.     تا جای ممکن جرییاترفتار وی را بنویسید.

تاثیری که هر کس داشته را بنویسید
امرسون؛ آنچه در پیش رو داریم، در مقایسه با آنچه در درون ما نهفته است، بسیار پیش پا افتاده است.

لاتین پرورب؛ وقتی از وجود نسیم در اطرافتان خبری نیست، توفان ایجاد کنید.

مارک تواین؛ من زمانی میتوانم فرصت ها را تشخیص دهم که دیگر از دست رفته باشد.

الیور گلدسمیت؛ کسی که شادی خود را در جلب رضایت دیگران می‌بیند، در واقع به دنبال کسب خوبی ها از هیچ است.

والت کلی(پوگو)؛ اگر به دنبال دشمنتان هستید او را در وجود خودتان جستجو کنید.

ضرب المثل سوئدی؛ بهترین یار و یاور شما، دست و بازوی خود شماست.

 

النور روزولت؛ هیچ کس بدون رضایت شما نمی‌تواند احساس حقارت را در شما زنده کند.