سفارش تبلیغ
صبا

قلب لاله

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اولویت با مردم است

    نظر

امروز اول صبح اومدم سر کار دیدم همه تو نمازخانه مشغول زیارت عاشورا هستن و ارباب رجوع منتظر

مطابق فتوای مقام معظم رهبری برای نماز اول وقت هم نباید کار ارباب رجوع به تعویق بیافتد.

ایا نمی شود زیارت عاشورا را زودتر از شروع ساعت اداری شروع و تمام کرد؟