خدا یه نگاه اینجا بکن

تو رو به حق امام زمان


خدا چرا منو نمیکشی خدا میخام بیام پیشت


خدا تو این دنیا کسی دوستم نداره


دلم میخاد بمیرم تا از این دنیای بی وفا رها بشم

خدا همه رو دوست داری منو دوست نداری


تو خودت گفتی من بنده خودمو دوست دارم


خدا سیر شدم از این زندگی

 

خدا خسته شدم

 

خدایا میشنوی...!

 

برای چه کاری به این جهان آمدم؟

 

دوست دارم بارها بارها گم بشم

 

دیگه برام مهم نیست در اینده چی میشه

 

گاهی دوست داشتم برم بالا پشتبام خانه ام و به اسمان خیره بشم.

با کسی که اون بالا نشسته و داره تک تک ماهارو میبینه نگاه کنم و باهاش حرف بزنم.

 

کی تموم میشه خدا می دونه...

از دست خودم خسته شدم

 

انگار که خاک مرگ روی دهانم ریخته اند.

 

  انگار گم می شم بین آدما...آخ که دلم چقدر لک زده واسه یه لحظه مردن.....